White Lotus Paste with Single Yolk Baked Mooncake

qty
$72.00 $46.80

Product Description

White lotus paste, egg yolk

Each box contains four pieces of white lotus paste with single yolk baked mooncake.